صفحه نخست
logo logo

ویدیوهای ما را تماشا کنید

Ashpazi - Bamya Ba Gosht Gosfand - آشپزی - بامیه با گوشت گوسفند

Gulbang : How to draw a landscape in minutes? - گلبانگ : چگونه در چند دقیقه یک منظره نقاشی کنیم؟

Eqra - Release of worship from hands of priests - اقرا - رهایی عبادت از قید کاهنان

Shabkhand Funny Joke - rich man - فکاهی بسیار جالب از شبخند - مرد پولدار

برنامه ها

ویدیوهای خبر و برنامه های سیاسی


Afghanistan Pashto News 25.04.2018 د افغانستان خبرونه

Afghanistan Dari News 25.04.2018 خبرهای افغانستان

Morning Magazine 25.04.2018 مجله‌ی صبح: وضعیت زنان در افغانستان

1TV 10pm Dari News 25.04.2018 خبرهای ده شب تلویزیون یک

Gulbadam spring ceremony جشنواره گل بادام در دایکندی


Watch Live

درباره ما

تلویزیون 1، یکی از سریعترین شبکه‌های تلویزیونی در حال رشد در افغانستان است. شبکه‌ی که برای داغ‌ترین گزارش‌های خبری، و برنامه‌های عالی و مؤثر، رویداد‌های جاری، شناخته شده است. تلویزیون1 بر گزارش‌دهی سریع، بی‌طرف و واقعی خود می‌بالد. به عنوان یک تلویزیون خصوصی غیر وابسته در اواخر سال 1388 (2009) به نشرات خود آغاز نمود

تلویزیون 1، بیشتر بیننده‌های که تحصیلات عالی و زنده‌گی مرفه دارند، به خود جلب نموده، و بیننده‌های جوان را بیشتر مورد هدف قرار داده و بیشترین بخش طبقه متوسط جامعه به این شبکه علاقمند است. توسعه‌ی فزایینده ملی و برنامه‌های دلپذیر و جالبش، آن را به یکی از پیشتازترین شبکه‌های تلویزیونی خصوصی- بازرگانی در افغانستان مبدل ساخته است.

 

مارا دنبال کنید